cho thuê xe 16 chỗ tại cần thơ

2. Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ tại Cần Thơ 

 

Nhằm đáp ứng cho quý khách mọi nhu cầu Cho thuê xe du lịch Cần Thơ dễ dàng cho việc thuê xe cần thơ đi tham quan du lịch Miền Tây. Công ty chúng tôi sẽ đưa ra các bảng giá xe năm 2021 đi các tuyến đường du lịch miền tây cho quý khách kham khảo giá xe tại cho thuê xe cần thơ Nguyễn Duy Travel.

      Xe Đưa Đón Sân Bay Cần Thơ về trung tâm Cần Thơ

         Giá xe 4 chổ   = 250.000    VNĐ
         Giá xe 7 chổ   = 400.000    VNĐ
         Giá xe 16 chổ = 600.000    VNĐ 
         Giá xe 29 chổ = 1.200.000 VNĐ 
 

Thuê xe Cần Thơ đi Châu Đốc xe đi 1 chiều

 

Giá xe 4 chỗ   = 1.300.000 vnd

Giá xe 7 chỗ   = 1.500.000 vnd

Giá xe 16 chỗ = 1.700.000 vnd

Giá xe 29 chỗ = 3.000.000 vnd

Giá xe 45 chỗ = 5.500.000 vnd

 

Thuê xe Cần Thơ đi Long Xuyên  xe đi 1 chiều

 

Giá xe 4 chỗ  = 1.000.000  vnd

Giá xe 7 chỗ  = 1.100.000  vnd

Giá xe 16 chỗ = 1.500.000 vnd

Giá xe 29 chỗ = 2.400.000 vnd

Giá xe 45 chỗ = 4.500.000 vnd

 

Thuê xe Cần Thơ đi Bạc Liêu   xe đi 1 ngày

 

Giá xe 4 chỗ  = 1.600.000  vnd

Giá xe 7 chỗ  = 1.700.000  vnd

Giá xe16 chỗ  = 2.000.000 vnd

Giá xe 29 chỗ = 3.300.000 vnd

Giá xe 45 chỗ = 5.000.000 vnd

 

Thuê  xe Cần Thơ đi Cà Mau   xe đi 1 chiều

Giá xe 4 chỗ  = 1.500.000   vnd

Giá xe 7 chỗ  = 1.700.000   vnd

Giá xe 16 chỗ = 2.000.000  vnd

Giá xe 29 chỗ = 4.000.000  vnd

Giá xe 45 chỗ = 5.000.000  vnd

        Thuê xe Cần Thơ Cà mau Đất mũi  xe đi 1 ngày

Giá xe 4 chỗ  = 2.300.000   vnd

Giá xe 7 chỗ  = 2.500.000   vnd

Giá xe 16 chỗ = 2.800.000  vnd

Giá xe 29 chỗ = 4.900.000  vnd

Giá xe 45 chỗ = 6.500.000  vnd

         Thuê xe Cần Thơ đi Trần Đề   xe đi 1 chiều

Giá xe 4 chỗ   = 1.000.000 vnd

Giá xe 7 chỗ   = 1.200.000 vnd

Giá xe 16 chỗ = 1.500.000 vnd

Giá xe 29 chỗ = 2.400.000 vnd

Giá xe 45 chỗ = 3.400.000 vnd

 

Thuê  xe Cần Thơ đi Rạch Giá xe đi 1 chiều

 

Giá xe 4 chỗ   = 1.200.000 vnd

Giá xe 7 chỗ   = 1.300.000 vnd

Giá xe 16 chỗ = 1.600.000 vnd

Giá xe 29 chỗ = 2.600.000 vnd

Giá xe 45 chỗ = 4.000.000 vnd

       Thuê xe cần thơ đi rạch giá  xe đi 1 ngày

Giá xe 4 chỗ  = 1.400.000 vnd

Giá xe 7chỗ   = 1.600.000 vnd

Giá xe16 chỗ = 1.800.000 vnd

Giá xe 29 chỗ= 3.000.000 vnd

Giá xe 45 chỗ= 4.800.000 vnd

 

Thuê xe Cần Thơ đi Hà Tiên  xe đi 1 ngày

Giá xe 4 chỗ  = 2.100.000 vnd

Giá xe 7chỗ   = 2.300.000 vnd

Giá xe16 chỗ = 2.600.000 vnd

Giá xe 29 chỗ= 4.200.000 vnd

Giá xe 45 chỗ= 5.800.000 vnd