CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

         CTY TNHH TM DV DL NGUYỄN DUY TRAVEL cam kết bảo vệ sự riêng tư của các khách hàng của chúng tôi. Chính sách riêng tư của NGUYỄN DUY TRAVEL áp dụng đối với tất cả thông tin cá nhân được thu thập bởi chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi, cho dù là ngoại tuyến hay trực tuyến, kể cả thông tin cá nhân được thu thập hoặc gửi thông qua các trang web của chúng tôi và bất kỳ các trang di động, ứng dụng, các widget, và các tính năng tương tác di động khác, thông qua các trang truyền thông xã hội chính thức của chúng tôi mà chúng tôi kiểm soát cũng như thông qua các tin nhắn email có định dạng HTML mà chúng tôi gửi đến quý vị . Bằng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi, quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Riêng Tư này.